ROZWIĄZANE ZAPYTANIA

Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wymiary torby promocyjnej

Potwierdzenie wyboru Oferenta

Zapytanie ofertowe na produkcję 4 sesji fotograficznych i filmu promocyjnego

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz należycie wykonanych usług z udziałem dzieci

Załącznik nr 3 Wykaz rekomendowanych fotografów i publikacji zdjęć w mediach

Załącznik nr 4 Portfolio fotografów i reżysera

Potwierdzenie wyboru Oferenta

Zapytanie ofertowe na usługę doradczą

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz zrealizowanych usług

Potwierdzenie wyboru Oferenta

Zapytanie ofertowe na produkcję materiałów promocyjnych

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wymiary torby promocyjnej

Potwierdzenie wyboru Oferenta

Zapytanie ofertowe na produkcję sesji fotograficznych

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz należycie wykonanych usług

Załącznik nr 3 Wykaz publikacji

Potwierdzenie wyboru Oferenta

Zapytanie ofertowe na produkcję 2 sesji fotograficznych

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz należycie wykonanych usług

Załącznik nr 3 Wykaz publikacji

Potwierdzenie wyboru Oferenta

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania dwóch filmów promocyjnych dziecięcych kolekcji odzieżowych na potrzeby działań promocyjnych.

Zapytanie ofertowe produkcja filmów promocyjnych

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy produkcja filmów

Załącznik nr 2 Wykaz filmów

Załącznik nr 3 Wykaz filmów z udziałem dzieci

Potwierdzenie wyboru Wykonawcy

Zapytanie ofertowe na usługę druku i produkcji materiałów promocyjnych.

Zapytanie ofertowe Druki i produkcja materiałów promocyjnych

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy_druki i produkcja materiałów promocyjnych

Załącznik nr 2 Wymiary torby promocyjnej

Protokół wyboru oferenta

PROJEKT 1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa MOON – wypromowanie produktów branży odzieży za granicą.

Cel projektu: promowanie produktów branży MODA POLSKA dla sektora odzieżowego, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

– podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 947 838.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 616 480.00 PLN

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-14-0075/17

 

Beneficjent: MOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

PROJEKT 2

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Internacjonalizacja Przedsiębiorstwa MOON – wypromowanie produktów branży modowej za granicą

Cel projektu: promowanie produktów branży Moda Polska, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

– podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 510 600.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 255 300.00 PLN

 

Beneficjent: MOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Rozmiar
Sortuj