W przypadku sprzedaży on-line niezbędne jest wykorzystywanie przez sprzedawców danych osobowych klientów. Nie da się tego uniknąć, potrzebne są chociażby dane do wysyłki w postaci Waszego imienia i nazwiska oraz adresu, na który mamy przesłać wybrane przez Was produkty, na które za pewne czekać będziecie z niecierpliwością.

Wiemy, że przekazując nam te informacje oczekujecie nie tylko rzetelnej realizacji zamówienia, ale również tego, że Wasze dane będą należycie przechowywane i chronione przed dostępem osób niepowołanych. Zaufanie i bezpieczeństwo naszych Klientów jest dla nas bardzo ważne, dlatego przestrzegamy postanowień ustawowych oraz nowowprowadzonych przepisów zawartych w RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Chcemy, żebyście mieli wszystkie informacje dotyczące ochrony danych – ich przetwarzania, dlatego oprócz informacji zawartych w naszym Regulaminie informujemy Was, że:

 1. Administratorem Waszych danych jest Moon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000542017, posiadająca numer NIP: 5252608301, REGON: 360748580.

 2. Możecie się z nami skontaktować pisemnie pod tym adresem: ul. Leopolda Lisa-Kuli 12 lok. 2, 01-512 Warszawa, lub mailowo: daneosobowe@kidsonthemoon.com

 3. Wasze dane są przetwarzane w następujących celach:
  a) do realizacji składanych przez Was zamówień lub odpowiedzi na otrzymywane od Was zapytania,
  b) by utrzymać założone przez Was konto, w którym możecie sprawdzać historię swoich zamówień i status aktualnych zamówień, a nadto dzięki założeniu konta nie musicie każdorazowo wpisywać swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia,
  c) w celu marketingu naszych usług, w tym wysyłania do Was newsletter’a, jeśli wyrazicie zgodę na jego otrzymywanie.

 1. Nie pobieramy od Was zgód na przetwarzanie Waszych danych we wskazanych powyżej celach, gdyż podstawą ich przetwarzania są ustawowe przesłanki tj.:
  a) na potrzeby realizacji składanych przez Was zamówień i odpowiedzi na otrzymywane od Was zapytania – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  b) na potrzeby utrzymania założonego przez Was konta – art. 6 ust.1 lit. b) RODO,
  c) na potrzeby marketingu naszych usług i towarów – art. 6 ust.1 lit. f) RODO.

 1. Pamiętajcie, jeśli nie chcecie, aby Wasze dane były wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego naszych usług możecie wnieść bezpłatny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jak wnieść taki sprzeciw? Po prostu napiszcie do nas w tej sprawie na adres: ul. Leopolda Lisa-Kuli 12 lok. 2, 01-512 Warszawa, lub za pośrednictwem maila: daneosobowe@kidsonthemoon.com.

 2. Mając na względzie wymogi RODO w zakresie konieczności podania Wam informacji o okresie przez który będziemy przetwarzać Wasze dane, biorąc pod uwagę nie tylko specyfikę naszej działalności, w tym możliwość składania przez Was reklamacji, ale również inne obowiązki nakładane na nas jako podmioty gospodarcze, w tym przepisy prawa podatkowego, Wasze dane będą przechowywane i przetwarzane przez okres 6 lat lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Czas przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 1. W każdej chwili macie prawo do żądania od Nas dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Pamiętajcie, że swoje dane możecie zaktualizować logując się do swojego konta i wprowadzając w nim odpowiednie zmiany.

 2. Macie też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, chociaż mamy nadzieję, że dzięki wysokim standardom przetwarzania danych, według których działamy, nie będzie takiej konieczności.

 3. Nasza strona wykorzystuje też pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Zmian w zakresie ustawień plików cookies możecie dokonać u siebie w przeglądarce.

 4. W celach marketingu naszej działalności korzystamy również z narzędzi takich jak: Facebook Pixel, Google Analytics, Integromat.

 1. Mamy nadzieję, że korzystacie z naszych kont w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) i śledzicie na bieżąco nasze posty. Jeśli tak, to Wasze dane są przetwarzane przez Administratora w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Was o naszych działaniach oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Wami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 2. Pamiętajcie, że dane które nam podajecie są nam niezbędne do realizacji Waszych zamówień. Bez nich nie będziemy mieli możliwości zrealizowania Waszego zamówienia. Jednocześnie, również w celu realizacji zamówienia Wasze dane są na etapie dokonywania zakupu przetwarzane przez podmiot za pośrednictwem którego zdecydowaliście się zrealizować płatność, a na etapie dostawy firmom, za pośrednictwem których realizowana jest dostawa. Ponadto, Wasze dane mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, marketingowe, w tym podmiotom umożliwiającym wysyłkę newsletter’a takim jak: FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, NIP 6751496393, oraz GetResponce Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Arkońskiej 6/A3, 80-387 Gdańsk, NIP 9581468984.

W razie pytań, pozostajemy do Waszej dyspozycji!

Rozmiar
Sortuj