ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia.

Od Umowy można odstąpić, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wypełnienie Formularza odstąpienia od umowy i dołączając go do przesyłki zwrotnej.

Zwracaną rzecz należy odesłać na adres: DEL-FINA sp. z.o.o. ul. Lipkowska 92, 05-080 Izabelin, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z zamówieniem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Dokonane płatności zostaną zwrócone Klientowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej wraz z wypłenionym Formularzem odstapienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdują się w naszym Regulaminie.

Formularz odstąpienia od umowy

 

 REKLAMACJE

W przypadku, gdy zakupiony towar okaże się wadliwy, Klient ma prawo reklamować go w oparciu o rękojmię.

Reklamację można złożyć, wysyłając zgłoszenie reklamacyjne poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: [email protected] oraz dołączając do przesyłki zwrotnej wypełniony formularz reklamacyjny.

Reklamowaną rzecz należy odesłać, wraz z dołączonym dowodem zakupu i Formularzem reklamacyjnym, na adres: DEL-FINA sp. z.o.o. ul. Lipkowska 92, 05-080 Izabelin.

Koszty dostarczenia wadliwego towaru przez Klienta ponosi Sprzedawca.

Szczegółowe informacje na temat reklamacji znajdują się w naszym Regulaminie.

Formularz reklamacyjny

Rozmiar
Sortuj