ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia.

Od Umowy można  odstąpić, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: [email protected]  lub dołączając do przesyłki zwrotnej wypełniony formularz odstąpienia od umowy.

Zwracaną rzecz należy odesłać na adres: DEL-FINA sp. z.o.o. ul. Lipkowska 92, 05-080 Izabelin, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym przesłano formularz odstąpienia od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane płatności, zgodnie z Regulaminem, zostaną zwrócone Klientowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania towaru przez Sprzedającego.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdują się w naszym Regulaminie.

Formularz odstąpienia od umowy

 

 

REKLAMACJE

W przypadku, gdy zakupiony towar okaże się wadliwy, Klient ma prawo reklamować go w oparciu o rękojmię.

Reklamację można złożyć, wysyłając zgłoszenie reklamacyjne poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: [email protected]  lub dołączając do przesyłki zwrotnej wypełniony formularz reklamacyjny.

Reklamowaną rzecz należy odesłać, wraz z dołączonym dowodem zakupu, na adres: DEL-FINA sp. z.o.o. ul. Lipkowska 92, 05-080 Izabelin.

Koszty dostarczenia wadliwego towaru przez Klienta ponosi Sprzedawca.

Szczegółowe informacje na temat reklamacji znajdują się w naszym Regulaminie.

Formularz reklamacyjny

Rozmiar
Sortuj